Salis - Vase Top Hawaiian GreenSalis - Vase Top Hawaiian Green
Salis - Vase Top Persian BlueSalis - Vase Top Persian Blue
Salis - Vase Top Himalayan PinkSalis - Vase Top Himalayan Pink
Siamo Tutti Uno - Vase Top Red
Siamo Tutti Uno - Vase Top White
Siamo Tutti Uno - Vase Base YellowSiamo Tutti Uno - Vase Base Yellow